ЕАК

ЕвроАзијски Клуб на Златибору

Наши
циљеви

Обнављање,
стварање и јачање културно-историјских и економских веза житеља златиборског
округа са становницима Евроазијске Уније.

Област
деловања

Привредна и културна размена,
хуманитарне акције, спортска дешавања, научна, стручна, издавачка, информативна,
образовна и друга делатност.

Локална
заједница

ЕАК ради на очувању
културно-историјског наслеђа и добробити локалне заједнице, као и на очувању и
промоцији српског језика и писма.