Правна регулатива

Законодавство

Споразум о слободној трговини

Економски споразум између Србије и Евроазијске Економске Уније (ЕАЕУ) Потписасан је 25. октобра 2019. а ступа на снагу 10. јула 2021. године Овим споразумом дефинисана је слободна трговина, без царина, између Србије и државама чланицама ЕЕУ.